AppRecommended

รวมบทสวดมนต์ ฉบับกระเป๋า

application นี้ได้รวบรวมบทสวดที่คนส่วนมาก ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้ ซึ่งได้แก่ บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดแผ่เมตตา คาถาชินบัญชร...