Bui Viet Ha

PW.What

Tìm hiểu tranh: gì đây?Ý nghĩa: tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên, các khái niệm, sự vật xung quanh thông qua hình ảnh.Phần mềm có 3 kiểu thể hiện bài ...

 

Bài 22: ph nh phố nhà

Bài học: chữ ph, nh, vần phố, nhà.Các chức năng chính của bài học:- Học chữ ph, nh, học vần phố, nhà.- Học từ: phố xá, nhà lá.- Đọc từ khóa: phở bò, p...

 

PW.Animal

Tìm hiểu tranh: con gì đây?Ý nghĩa: tìm hiểu các con vật, động vật, chim muông thông qua hình ảnh.Phần mềm có 3 kiểu thể hiện bài luyện là quan sát 1 ...

 

Vietnamese Antonym Word

Tìm từ trái nghĩa tiếng ViệtÝ nghĩa: luyện tập về từ trái nghĩa trong tiếng Việt. Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm d...

 

Things Multiple Choice

Things Multiple Choice.Trắc nghiệm: cái gì đây?Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các đồ vật, đồ dùng, công cụ, máy móc phụ vụ cuộc sống của con ngườ...

 

Animal Multiple Choice

Trắc nghiệm: con gì?Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các con vật, động vật.Phần mềm thực hiện bài luyện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Phía trê...