Jan Tursky

Learn HTML5

Application was created for the purpose of thesis on "interactive textbook of Internet technologies." It contains a list of all elements used in HTML ...

 

Lekárne SK + Mapa

Aplikácia obsahuje viac než 1 600 lekární s kompletnou adresou, telefónnym údajom, otváracími hodinami ako aj polohu na mape. Ak potrebujete, môžte sa...

 

Background

This application lets you select a color from the list, mix, set as wallpaper, identified by camera and more.Identifying the camera does not work corr...

 

Školy

Aplikácia ponúka prehľadný zoznam všetkých vzdelávacích budov na území Slovenskej republiky. Nájdete v nej základné, stredné a vysoké školy, ubytovne,...

 

Unit Converter Free

Unit converterLight - dark themeSK, CZ, DE, EN language免費玩Unit Converter Free APP玩免費免費玩Unit Converter Free AppUnit Converter Free APP LOGOUnit Convert...

 

Čísla a symboly

V poslednej dobe sa stretávame s čoraz väčším počtom rôznych čísel používaných v mnohých odvetviách. Táto aplikácia Vám pomôže zorientovať sa.Aplikáci...

 

Maturita SK

Už nebudete potrebovať knihy na každý predmet, z ktorého pôjdete maturovať. Už si nebudete musieť písať poznámky o každej téme, ktorá Vás bude čakať n...