Javad Fathizadeh

Registran

Søk i Registran gir brukeren mulighet til å foreta følgende type søk:Ulike søkemuligheter som kan velges fra menyen :- Enhetsregisteret: Søk etter for...

 

Stortinget

Denne Appen henter data fra data.stortinget.no Med denne appen får du tilgang til :1. Dagens storting representanter, søke etter navn, fylke og parti2...

 

Elma

Elma søk. Denne appen brueks for å søke i foretak registrert i ELMA. (Elektronisk mottakerregister)免費玩Elma APP玩免費免費玩Elma AppElma APP LOGOElma APP QRCo...