NguyenDoAnhKhoa

Dhammapada

The Dhammapada (Pāli; Prakrit: धम्मपद Dhammapada;Sanskrit: धर्मपद Dharmapada) is a collection of sayings of the Buddha in verse form and one of the mo...

 

Phap Hoc Co Ban - Phat Phap

Giúp các Phật tử đọc offline 4 tập của tác phẩm Phật Học Cơ BảnLời nói đầu của sáchÐược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHP...