Pham Xuan Thanh

1750 Dap An Bat Chu

Có đáp án đến câu 1260.Tìm kiếm cùng lúc số ký tự và nội dung câu (hoặc vị trí câu) tăng hiệu quả tìm kiếm, không phụ thuộc vào vị trí.Đuổi hình bắt c...

 

100 Bubbles

Cách chơi: Cho nổ các quả bóng bóng có số từ nhỏ đến lớn.Các chế độ chơi:- Easy mode: 30 bong bóng, không giới hạn thời gian.- Normal mode: 60 bong bó...