SonyPicturesTelevision

扑克与剑 Suits and Swords

《扑克与剑 Suits and Swords》是一款 RPG 与纸牌结合的策略游戏。其中还加入了一些冒险元素,让整一个游戏玩起来更加带劲。游戏围绕着四幅地图来展开,每一幅地图都曾经被小丑诅咒过,你需要将它们打败,收复土地。解锁装备武器、魔法,让自己变得更加强大。游戏玩法好像就是棋牌类的“21点”,喜...

 

Suits and Swords

The Joker đang sẵn sàng nổi dậy và BẠN phải có sức mạnh để ngăn chặn sự phá hoại của nó. Hãy dẫn đội trưởng Black Jack bước vào cuộc chiến bài huyền t...