Tamerlan Rustambayli

IMEI yoxla

Bu proqram sizə IMEI kodlarının Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 dekabr 2011-ci il tarixli 212 nömrəli Qərarının 5.2-ci maddəsinə görə ...