VINH CUU GROUP

Mẹo Vặt Y Khoa

Tính năng phần mềm:- Đọc offline( Không cần internet)- Double tap(tap liên tục 2 cái để phóng to/thu nhỏ chữ)- Lật trang dễ dàng- Thêm xóa trang yêu t...