dekdev Inc.

ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE

แอพพลิเคชันนี้ (อ่าน , ฟังเสียง , สนทนา , ถาม ตอบ) สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ หรือหัดพูดภาษาอาเซียน 9 ภาษา คือ ภาษาบรูไน ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนิเซีย ภ...

 

หัดเขียน ก.ไก่ ก-ฮ สระไทย

แอพพลิเคชัน หัดเขียน ก.ไก่ ก-ฮ สระไทย เหมาะสำหรับเด็ก หรือคนที่ต้องการหัดเขียน และอ่านออกเสียงอักษรไทย พยัญชนะไทย สระไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ หัดเ...

 

ดวง12ราศี 2557

ดูดวงบนมือถือ สามารถเลือกราศีเกิด เพื่อดูดวง ทั่วไป การงาน การเงิน ความรัก ทั้ง 12 ราศี 2557免費玩ดวง12ราศี 2557 APP玩免費免費玩ดวง12ราศี 2557 Appดวง12ราศี 255...

 

ภาษาฟิลิปปินส์ AEC

ภาษาฟิลิปปินส์ Philippines Language AEC ภาษาอาเซียน เออีซี=== คล้ายกัน ===ภาษาบรูไนภาษาอินโดนีเซียภาษาสิงคโปร์ภาษามาเลเซียภาษาเวียดนามภาษาเมียนมาร์ภาษ...

 

ภาษาเมียนมาร์ AEC

ภาษาเมียนมาร์ Myanmar Language AEC ภาษาพม่า ภาษาอาเซียน เออีซี=== คล้ายกัน ===ภาษาบรูไนภาษาฟิลิปปินส์ภาษาอินโดนีเซียภาษาสิงคโปร์ภาษามาเลเซียภาษาเวียดน...

 

ภาษามาเลเซีย AEC

ภาษามาเลเซีย Malaysia Language AEC ภาษาอาเซียน เออีซี=== คล้ายกัน ===ภาษาบรูไนภาษาฟิลิปปินส์ภาษาอินโดนีเซียภาษาสิงคโปร์ภาษาเวียดนามภาษาเมียนมาร์ภาษากั...

 

ดวงวันเกิด

ดูดวงบนมือถือ ดวงจากวันเกิด สามารถเลือกวันเกิด เพื่อดูดวง ทั่วไป คู่ครอง การงาน ของตัวเอง免費玩ดวงวันเกิด APP玩免費免費玩ดวงวันเกิด Appดวงวันเกิด APP LOGOดวงวั...

 

ไฝ ทำนายไฝ

ดูดวงบนมือถือ สามารถตรวจดูไฝ ในร่างกายตัวเอง พร้อมคำทำนาย มากเกือบสอบร้อยจุดทั่วร่างกาย免費玩ไฝ ทำนายไฝ APP玩免費免費玩ไฝ ทำนายไฝ Appไฝ ทำนายไฝ APP LOGOไฝ ทำนา...

 

ภาษาบรูไน AEC

ภาษาบรูไน Brunei Language AEC ภาษาอาเซียน เออีซี=== คล้ายกัน ===ภาษาฟิลิปปินส์ภาษาอินโดนีเซียภาษาสิงคโปร์ภาษามาเลเซียภาษาเวียดนามภาษาเมียนมาร์ภาษากัมพ...