[Trọn Bộ] The Breaker

【免費新聞App】[Trọn Bộ] The Breaker-APP點子

Giáo viên nhân sự mới Chun woo, là một giáo viên không bình thường. Sau khi bất ngờ chứng kiến sức mạnh của Chun Woo, Shin woo, một học sinh bị bắt nạt, đã cầu xin thầy dạy mình mạnh mẽ hơn.Chun-woo nói chỉ có thể dạy nếu cậu ta thật sự quyết tâm, và để chứng minh quyết tâm ấy cậu đã nhảy cầu.Sau lần ấy, cậu dần rơi vào vòng xoáy cuộc chiến băng nhóm của người thầy bí ẩn mình. Kéo theo đó là những màn chiến đấu nhuộm máu cùng sự tiến bộ từng ngày thoát khỏi cái bóng của một kẻ yếu.

【免費新聞App】[Trọn Bộ] The Breaker-APP點子

免費玩[Trọn Bộ] The Breaker APP玩免費

免費玩[Trọn Bộ] The Breaker App

[Trọn Bộ] The Breaker APP LOGO

[Trọn Bộ] The Breaker LOGO-APP點子

[Trọn Bộ] The Breaker APP QRCode

[Trọn Bộ] The Breaker QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-192014-08-30
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-192014-08-30