[Truyện] Ô Long Viện I

【免費書籍App】[Truyện] Ô Long Viện I-APP點子

Truyện xoay quanh ngôi chùa Ô Long Viện (gọi là Thuyền Viện Ô Long

chứ nhảy). Tuyến nhân vật rất đa dạng, có gần 1 trăm nhân vật, mỗi

người mang một tính cách và đẳng cấp "khùng" khác nhau. Truyện bắt

được nhiều yếu tố, điển tích, tích, thuyết cổ xưa và phiều tình tiết hiện

đại. Xem lại bạn có thể thấy nhiều tình tiết trong truyện được các đạo

diễn trunng Quốc dựng thành các đoạn hài trong film của (có cả Châu

Tinh Trì) , Thỉnh thoảng 1 vài truyện cười mang tính triết lý và độ

【免費書籍App】[Truyện] Ô Long Viện I-APP點子

cao thâm sâu sắc.

Đây là bộ truyện xuất hiện tại Đài Loan khoảng năm 2003 do tác giả

Au Yao Hsing thực hiện.

Bộ Truyện này nhanh chóng vược lên vị trí hàng đầu, top seller, là bộ

truyện comic bán chạy nhất tại Đài Loan lúc đó.

免費玩[Truyện] Ô Long Viện I APP玩免費

免費玩[Truyện] Ô Long Viện I App

[Truyện] Ô Long Viện I APP LOGO

[Truyện] Ô Long Viện I LOGO-APP點子

[Truyện] Ô Long Viện I APP QRCode

[Truyện] Ô Long Viện I QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-112014-09-30