[Truyện] Siêu Đạo Chích Kid

【免費書籍App】[Truyện] Siêu Đạo Chích Kid-APP點子

Là một tội phạm bị cả thế giới truy nã, Kaitõ thực ra chính là một ảo thuật gia đại tài nổi tiếng trên toàn thế giới, Kuroba Tōichi (黒羽 盗一). Tám năm trước khi câu chuyện bắt đầu, Toichi được một băng nhóm tộI phạm thuê (AKA: Tổ chức Áo đen) để tìm và đánh cắp một viên kim cương đặc biệt và có ma lực. Viên kim cương này, có tên là "Pandora Gem" được tiết lộ là có “nước mắt” chứa bên trong, khi soi nó trước ánh trăng, sẽ có ma lực xuất hiện. Sau khi phát hiện ra điều đó Toichi quyết định sẽ không giao lại viên đá đó, anh mang nó trở lại. Băng nhóm thuê anh đã ám sát anh trong một buổi biểu diễn ảo thuật, và bố trí cho cái chết của anh chỉ là một tai nạn.

免費玩[Truyện] Siêu Đạo Chích Kid APP玩免費

免費玩[Truyện] Siêu Đạo Chích Kid App

[Truyện] Siêu Đạo Chích Kid APP LOGO

[Truyện] Siêu Đạo Chích Kid LOGO-APP點子

[Truyện] Siêu Đạo Chích Kid APP QRCode

[Truyện] Siêu Đạo Chích Kid QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-112014-10-01