Äppelappen

【免費書籍App】Äppelappen-APP點子

Vet du vad det är för ett äppelträd som står i din trädgård? Vilken sort ligger i fruktskålen? Hur har förlovningsäpplet fått sitt namn? Äppelappen underlättar för alla som vill veta mer om våra svenska äppelsorter.

• Sortbestäm ditt äpple

【免費書籍App】Äppelappen-APP點子

• Läs mer om drygt 300 äppelsorter

【免費書籍App】Äppelappen-APP點子

• Upptäck äpplets historia

【免費書籍App】Äppelappen-APP點子

• Lär dig mer om äppelodling

Med Äppelappen vill Nordiska museet inspirera till ett ökat användande och därmed bevarande av vår levande historia.

Ladda hem appen och börja botanisera bland över 300 svenska äppelsorter och briljera som äppelexpert ute i landets trädgårdar.

【免費書籍App】Äppelappen-APP點子

免費玩Äppelappen APP玩免費

免費玩Äppelappen App

Äppelappen APP LOGO

Äppelappen LOGO-APP點子

Äppelappen APP QRCode

Äppelappen QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-24