ÇEKSOR

【免費財經App】ÇEKSOR-APP點子

ÇEKSOR uygulaması sayesinde, alacaklarınız karşılığında kabul ettiğiniz Türkiye İş Bankası çeklerinizin, Türkiye İş Bankası Karşılıklı Çek hizmeti kapsamında olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Çek üzerindeki MICR alanını ÇEKSOR uygulaması ile görüntüleyip, İş Bankası’na iletebilir ve çekinizin teminat durumunu, teminat tutarını ve teminat geçerlilik tarihini sorgulayabilirsiniz.

【免費財經App】ÇEKSOR-APP點子

【免費財經App】ÇEKSOR-APP點子

【免費財經App】ÇEKSOR-APP點子

【免費財經App】ÇEKSOR-APP點子

免費玩ÇEKSOR APP玩免費

免費玩ÇEKSOR App

ÇEKSOR APP LOGO

ÇEKSOR LOGO-APP點子

ÇEKSOR APP QRCode

ÇEKSOR QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-23
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.0.0
App下載
免費
2013-02-112014-09-24
未知iOS
App Store
1.0.0
App下載
免費
2013-02-112015-05-27