Ābece

【免費教育App】Ābece-APP點子

Burtu ābece Latviešu valodas burtu ābece pirmskolas vecuma bērniem, kā arī pieaugušajiem.Piedāvājam latviešu valodas alfabētu, kurā interesanti attēlots katrs burts, atskaņota tā izruna un nosaukts vārds, kas sākas ar šo burtu. Katrs burts ir papildināts ar dzīvespriecīgām un interaktīvam ilustrācijām, kas motivē un palīdz viegli un ātri apgūt latviešu valodas alfabētu.Šī programma iepazīstina ar burtiem, attīsta prasmi pazīt burtus, izprast sakarību starp burtu un vārdu, kā arī trenē atmiņu, veicina uzmanības noturību un vērīgumu. - Visas ābecē iekļautās ilustrācijas ir autorgrafikas - Ābecē attēloti lielie un mazie burti - Burti ir papildināti ar tiem atbilstošām ilustrācijām - Atskaņota burta un tam atbilstošā vārda izruna - Atskaņoti burtiem un ilustrācijām atbilstoši vārdu salikumi un teikumi - Ilustrācijas ir papildinātas ar animācijuApgūsti latviešu valodas alfabētu ar prieku!Programmu izstrādāja "E Forma" sadarbībā ar "EUSO""E Forma" 2010-2012Visas tiesības aizsargātaswww.eforma.lvwww.euso.lv******************************************The Letter AlphabetThe Letter Alphabet in Latvian for preschool age kids as well as for adults.We offer The Letter Alphabet in Latvian, where each letter is designed in an interesting manner and has a played pronunciation of it, as well as the word is presented starting with particular letter. The letter is supplemented with cheerful and interactive illustrations to attain motivation to rapidly acquire the Latvian alphabet.This program presents the character of each letter, develops the ability to recognize letters, teaches to understand the relationship between the letter and word, as well as trains memorizing skills, contributes attention to sustainability and develop perspicacity.Flash cards features: - All presented illustrations are original work and created especially for this alphabet - Presented capital letters and lower case letters - Letters are supplemented with illustrations - Presented audio sound of each letter and pronunciation of appropriate word - Presented audio sound for word combination and sentence suitable to letter and matching illustration - Illustrations are animatedHave a fun learning Latvian Alphabet!Developed and published by "E Forma" supported by "EUSO"Copyright 2010-2012 "E Forma"All rights reservedwww.eforma.lvwww.euso.lv

【免費教育App】Ābece-APP點子

【免費教育App】Ābece-APP點子

【免費教育App】Ābece-APP點子

【免費教育App】Ābece-APP點子

免費玩Ābece APP玩免費

免費玩Ābece App

Ābece APP LOGO

Ābece LOGO-APP點子

Ābece APP QRCode

Ābece QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2.0
App下載
免費
2010-06-172015-05-29
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.2.0
App下載
免費
2012-11-092014-09-26