Čačak - Gradski Informator

【免費生產應用App】Čačak - Gradski Informator-APP點子

Dolazite u Čačak, ili živite u Čačku? Budite uvek u kontaktu sa Vama potrebnim informacijama u svakodnevnom životu. Čačak - Gradski Informator aplikacija će vam u svakom momentu obezbediti kontakt telefone i adrese, web adrese različitih službi, uslužnih delatnosti... Na najjednostavniji način obezbedite sebi telefonski imenik putem mobilne aplikacije.

Dozvole koje aplikacija zahteva odnose se na korišćenje Interneta, kao i telefonskih poziva koji se uspostavljaju klikom na broj telefona ili na klikom na adresu web stranice. Sve informacije su preuzete sa dostupnih internet portala i ukoliko je bilo koju informaciju potrebno ažurirati molimo Vas da nas kontaktirate. Telefonski pozivi se naplaćuju po ceni Vašeg mobilnog operatera i Čačak - Gradski Informator ne snosi nikakvu odgovornost vezanu za troškove poziva.

【免費生產應用App】Čačak - Gradski Informator-APP點子

【免費生產應用App】Čačak - Gradski Informator-APP點子

【免費生產應用App】Čačak - Gradski Informator-APP點子

【免費生產應用App】Čačak - Gradski Informator-APP點子

【免費生產應用App】Čačak - Gradski Informator-APP點子

免費玩Čačak - Gradski Informator APP玩免費

免費玩Čačak - Gradski Informator App

Čačak - Gradski Informator APP LOGO

Čačak - Gradski Informator LOGO-APP點子

Čačak - Gradski Informator APP QRCode

Čačak - Gradski Informator QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-03-09