Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

"Đấu trường 100" là game được mô phỏng theo chương trình gameshow "Đấu trường 100" phát sóng trên VTV3 - đài truyền hình Việt Nam do MC Thái Tuấn dẫn chương trình. Với thành công của chương trình này thì game Đấu trường 100 được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả muốn thử sức mình mà không có điều kiện tham gia trực tiếp trên truyền hình. Đặc điểm nổi bật trong ứng dụng :-Hệ thống câu hỏi đa dạng, phong phú, được sắp xếp theo độ khó tăng dần để thử trí tuệ của người dùng.-Chơi ofline khi không có kết nối internet.-Giọng nói của MC và nhạc nền quen thuộc của chương trình "Đấu trường 100".-Có nhiều lựa chọn cho người chơi : trợ giúp, dừng cuộc chơi.-Ghi kỷ lục khi đạt điểm cao.-Kết nối với facebook để xem và mời bạn bè cùng chơi game.-Và một số tính năng khác...

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

【免費遊戲App】Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất-APP點子

免費玩Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất APP玩免費

免費玩Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất App

Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất APP LOGO

Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất LOGO-APP點子

Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất APP QRCode

Đấu Trường 100 - chơi game thử thách trí tuệ hay, vui, hot, phiên bản mới nhất QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2014-10-172015-05-26