Đọc Báo 24h

【免費新聞App】Đọc Báo 24h-APP點子

Đọc Báo là ứng dụng đọc báo tiếng Việt nhiều người dùng nhất. Ứng dụng giúp bạn tìm kiếm, cập nhật tin tức từ tất cả các báo mạng.

Ưu điểm nổi bật:

- Đọc báo tốc độ nhanh nhất

- Tiết kiệm dữ liệu 3G

- Tin tức được cập nhật theo từng giây, suốt 24h

【免費新聞App】Đọc Báo 24h-APP點子

- Tìm kiếm nhanh và chính xác

- Duyệt tin tức với giao diện đẹp, dễ sử dụng

- Tải về đọc offline (khi không có kết nối)

- Cá nhân hóa, giúp bạn tự tạo app đọc báo riêng

- Chia sẻ dễ dàng trên Facebook

【免費新聞App】Đọc Báo 24h-APP點子

- MIỄN PHÍ và không gửi tin nhắn trong bất kỳ trường hợp nào.

【免費新聞App】Đọc Báo 24h-APP點子

免費玩Đọc Báo 24h APP玩免費

免費玩Đọc Báo 24h App

Đọc Báo 24h APP LOGO

Đọc Báo 24h LOGO-APP點子

Đọc Báo 24h APP QRCode

Đọc Báo 24h QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-09