Śladami Heweliusza

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

Z okazji obchodów Święta Gdańskiej Nauki w styczniu, miasto wybrało na patrona jubileuszu gdańszczanina, Jana Heweliusza. Firma CTAdventure przygotowała na ten okres specjalną aplikację. Dzięki niej odwiedzający w tym czasie Gdańsk będą mieli okazję spotkać sławnego astronoma na ulicach miasta i uwiecznić tę chwilę na zdjęciu za pomocą swojego smartfona lub tabletu. Jan Heweliusz będzie towarzyszył im również podczas wycieczki po ośmiu charakterystycznych miejscach związanych z jego życiem. Zobaczą wspólnie Ratusz Starego Miasta, Kaplicę Królewską, Kościół św. Katarzyny i wiele innych...

--

Each January Gdansk is celebrating Science Days and for this occasion, the city chose its patron, a citizen of Gdansk, Johannes Hevelius. For this period CTAdventure has prepared a special application. Visitors to Gdansk in this period will have a chance to meet the famous astronomer on the city streets and capture this moment on a photograph with their smartphones or tablets. Johannes Hevelius will also assist them during a trip to eight characteristic places connected with his life. Together they will visit the Old Town Hall, Royal Chapel, st. Catherine’s Church and many others...

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

【免費娛樂App】Śladami Heweliusza-APP點子

免費玩Śladami Heweliusza APP玩免費

免費玩Śladami Heweliusza App

Śladami Heweliusza APP LOGO

Śladami Heweliusza LOGO-APP點子

Śladami Heweliusza APP QRCode

Śladami Heweliusza QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.01
App下載
免費
1970-01-012015-04-23