ΑΦΜ Νομικών Προσώπων

【免費商業App】ΑΦΜ Νομικών Προσώπων-APP點子

★ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η εφαρμογή δεν λειτουργεί προσωρινά λόγω προβλήματος του gsis.gr. Πληροφορίες στο http://www.ellak.gr/wp-content/uploads/2013/04/Επιστολή_ΥΠΟΙΚΟ_webservice.pdf

★★ Η εφαρμογή διατίθεται, με το ίδιο όνομα, και για iOS ! -> http://itunes.apple.com/us/app//id497468915?ls=1&mt=8 ★★

Αναζήτηση πληροφοριών για νομικά πρόσωπα/επιτηδευματίες με βάση το ΑΦΜ τους. Η εφαρμογή προσφέρει:

★★★ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναζήτηση δε δουλεύει για ΑΦΜ ιδιωτών.★★★

- Έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ (ανεξάρτητα από το αν ανήκει σε νομικό / φυσικό πρόσωπο/ επιτηδευματία).

【免費商業App】ΑΦΜ Νομικών Προσώπων-APP點子

- Πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου/επιτηδευματία, όπως αυτά παρέχονται μέσω της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

【免費商業App】ΑΦΜ Νομικών Προσώπων-APP點子

- Εμφάνιση της διεύθυνσης της επιχείρησης/του επιτηδευματία σε χάρτη.

【免費商業App】ΑΦΜ Νομικών Προσώπων-APP點子

- Αποθήκευση των στοιχείων ως Επαφή.

【免費商業App】ΑΦΜ Νομικών Προσώπων-APP點子

- Κλήση τηλεφώνου.

【免費商業App】ΑΦΜ Νομικών Προσώπων-APP點子

Σημείωση: Οι πληροφορίες αντλούνται μέσω του Web Service : «Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου (για Νομικό Πρόσωπο)» που παρέχεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και δε φέρουμε καμία ευθύνη για την εγγυρότητά τους

【免費商業App】ΑΦΜ Νομικών Προσώπων-APP點子

【免費商業App】ΑΦΜ Νομικών Προσώπων-APP點子

免費玩ΑΦΜ Νομικών Προσώπων APP玩免費

免費玩ΑΦΜ Νομικών Προσώπων App

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων APP LOGO

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων LOGO-APP點子

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων APP QRCode

ΑΦΜ Νομικών Προσώπων QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-03-11