Βίβλος +

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Βίβλος - Greek Bible

Παρακαλώ επιλέξτε ένα βιβλίο από την Αγία Γραφή στην ελληνική γλώσσα:

Παλαιά Διαθήκη - Old Testament [Modern Greek]

Gn [1] Γένεση

Ex [2] Έξοδος

Lv [3] Λευιτικό

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Nm [4] Αριθμοί

Dt [5] Δευτερονόμιο

Js [6] Ιησούς του Ναυή

Jg* [7] Κριτές

Rt [8] Ρουθ

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

1Sm [9] 1 Σαμουήλ

2Sm [10] 2 Σαμουήλ

1Kn [11] 1 Βασιλέων

2Kn [12] 2 Βασιλέων

1Ch [13] 1 Χρονικών

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

2Ch [14] 2 Χρονικών

Ez [15] Έσδρας

Nh [16] Νεεμίας

Es [17] Εσθήρ

Jb [18] Ιώβ

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Ps [19] Ψαλμοί

Pr [20] Παροιμίες

Ec [21] Εκκλησιαστής

Sn [22] Άσμα Σολομώντος (Άσμα Ασμάτων)

Is [23] Ησαΐας

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Jr [24] Ιερεμίας

Lm [25] Θρήνοι

Ek*[26] Ιεζεκιήλ

Dn [27] Δανιήλ

Hs [28] Ωσηέ

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Jl [29] Ιωήλ

Am [30] Αμώς

Ob [31] Αβδιού

Jn [32] Ιωνάς

Mc [33] Μιχαίας

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Na*[34] Ναούμ

Hk*[35] Αββακούμ

Zp [36] Σοφονίας

Hg [37] Αγγαίος

Zc [38] Ζαχαρίας

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Ml [39] Μαλαχίας

Καινή Διαθήκη - New Testament [Textus Receptus (1894)]

Mt [40] ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

Mr [41] ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Lk [42] ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Jh [43] ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Ac [44] ΠΡΑΞΕΙΣ

Rm [45] ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

1Cr [46] ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄

2Cr [47] ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄

Gl [48] ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Ep [49] ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

Ph [50] ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Cl [51] ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

1Th [52] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄

2Th [53] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

1Tm [54] ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄

2Tm [55] ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄

Tt [56] ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

Pl* [57] ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

Hb [58] ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

Jm [59] ΙΑΚΩΒΟΥ

1Pt [60] ΠΕΤΡΟΥ Α΄

2Pt [61] ΠΕΤΡΟΥ Β΄

1Jh [62] ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

2Jh [63] ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

3Jh [64] ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄

Jd [65] ΙΟΥΔΑ

Rv [66] ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Αυτό είναι ένα Βίβλος . Το εφαρμογή λειτουργεί OFFLINE και δεν απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η βάση δεδομένων μεταφόρτωσή της πραγματοποιείται κατά την πρώτη εκτέλεση της εφαρμογής. Σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε ασύρματη σύνδεση.

Κύρια χαρακτηριστικά:

1. Ιστορικό - κάθε λέξη που έχετε δει σε αυτό αποθηκεύεται στο ιστορικό.

【免費書籍App】Βίβλος +-APP點子

2. Αγαπημένα - μπορείτε να προσθέτετε λέξεις στα αγαπημένα σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "αστεράκι".

3. Διαχείριση καταλόγων Ιστορικού και Αγαπημένων - μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτούς τους καταλόγους ή να τους διαγράψετε.

4. Διάφορες Ρυθμίσεις -μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το θέμα της εφαρμογής (επιλέξτε ένα από το πολλά χρωματικά θέματα).

5. Widget με την τυχαία λέξη της ημέρας. Για να δείτε το widget στον κατάλογο, η εφαρμογή θα πρέπει να εγκατασταθεί στη μνήμη του τηλεφώνου (η βάση δεδομένων μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε).

免費玩Βίβλος + APP玩免費

免費玩Βίβλος + App

Βίβλος + APP LOGO

Βίβλος + LOGO-APP點子

Βίβλος + APP QRCode

Βίβλος + QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
RUB$180.0
1970-01-012015-04-23