Δομική Νομοθεσία

【免費書籍App】Δομική Νομοθεσία-APP點子

Η εφαρμογή «Δομική Νομοθεσία» προσφέρει στους χρήστες του iPhone, iPad και iPod Touch τη Βασική Δομική Νομοθεσία της χώρας μας. Στην εφαρμογή περιλαμβάνονται:1. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός2. Κτιριοδομικός Κανονισμός3. Δόμηση Εκτός Σχεδίου4. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών5. Διάφορα+ Σελίδα ΑνάγνωσηΗ περιήγηση στη Δομική Νομοθεσία γίνεται κατ’ άρθρο με άμεση δυνατότητα μετάβασης στο επόμενο/προηγούμενο.+ Σελίδα ΑναζήτησηΣτο πρόγραμμα έχει ενσωματωθεί μία εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης η οποία δίνει ταχύτατα αποτελέσματα. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με περισσότερες από μία λέξεις. Υπάρχουν τρεις τρόποι αναζήτησης: Με όλους τους όρους Με οποιοδήποτε όρο Ως ακριβής έκφραση Για την περίπτωση που έχει δοθεί προς αναζήτηση «δόμηση οικισμοί»:Με την 1η επιλογή «Με όλους τους όρους» εμφανίζονται μόνο τα άρθρα που περιλαμβάνουν όλους τους όρους «δομησ» και «οικισμ». Με αυτό τον τρόπο θα βρεθούν και άρθρα τa οποία περιλαμβάνουν τις λέξεις «οικοδομηση» και «οικισμός». Με τη 2η επιλογή «Με οποιοδήποτε όρο» εμφανίζονται όλα τα άρθρα που περιλαμβάνουν τον όρο «δομησ» ή τον όρο «οικισμ». Στην περίπτωση αυτή η λίστα είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη από τη λίστα της προηγούμενης περίπτωσης. Με την 3η επιλογή «Ως ακριβής έκφραση» η αναζήτηση θα εμφανίσει μόνο τa άρθρα που περιλαμβάνουν την ακριβή έκφραση «δομηση οικισμοι».Επισημαίνεται επίσης ότι στην αναζήτηση δεν περιλαμβάνονται συνήθεις λέξεις όπως άρθρα, συνδετικά κλπ. Εάν στους όρους της αναζήτησης δοθεί μία από αυτές τις λέξεις, αγνοείται ως μη δοθείσα. Τα άρθρα που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης εμφανίζονται σε πίνακα. Στο κείμενο των άρθρων που εμφανίζεται, επισημαίνονται οι λέξεις της αναζήτησης. Η επισήμανση αυτή μπορεί να αφαιρεθεί εάν το επιθυμεί ο χρήστης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς του κειμένου καθώς και άμεσης αποστολής ενός άρθρου με email.+ Σελίδα ΛήμματαΟ κατάλογος των λημμάτων προσφέρει έναν απλό τρόπο αναζήτησης άρθρων. Το φιλτράρισμα επιταχύνει την εύρεση του επιθυμητού λήμματος. Η αναζήτηση με λήμματα γίνεται πάντα με την επιλογή «Ως ακριβής έκφραση».

【免費書籍App】Δομική Νομοθεσία-APP點子

【免費書籍App】Δομική Νομοθεσία-APP點子

【免費書籍App】Δομική Νομοθεσία-APP點子

【免費書籍App】Δομική Νομοθεσία-APP點子

免費玩Δομική Νομοθεσία APP玩免費

免費玩Δομική Νομοθεσία App

Δομική Νομοθεσία APP LOGO

Δομική Νομοθεσία LOGO-APP點子

Δομική Νομοθεσία APP QRCode

Δομική Νομοθεσία QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.0
App下載
$24.99
2010-04-222015-05-28
美國 (U.S.A)iOS
App Store
2.0
App下載
$24.99
2013-11-142014-09-24