Εικόνες

【免費遊戲App】Εικόνες-APP點子

Παιχνίδι Ερωτήσεων με εικόνες.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:

Έλληνες-Ξένοι Ηθοποιοί

Έλληνες-Ξένοι Τραγουδιστές

Ελληνικά-Ξένα Συγκροτήματα

Δημοσιογράφοι

Πολιτικοί

Νομοί

Έργα Ζωγράφων

【免費遊戲App】Εικόνες-APP點子

Αξιοθέατα

Σημαίες

Φυτά

Παιχνίδι για 1 παίκτη

---------------------

20 Ερωτήσεις σας περιμένουν κάθε φορά με σκοπό να τις τελειώσετε με τα λιγότερα λάθη.

Παιχνίδι για 2 παίκτες

---------------------

6 Ερωτήσεις σας περιμένουν σε μια γρήγορη αναμέτρηση.

【免費遊戲App】Εικόνες-APP點子

Παιχνίδι για 2 παίκτες Bluetooth

---------------------

Μια αναμέτρηση χωρίς τέλος.

1.Πατάμε 2 παίκτες bluetooth και στις 2 συσκευές.

2.Όταν η μία συσκευή βρει την άλλη, ο ΕΝΑΣ παίκτης κάνει πρόσκληση και ο άλλος περιμένει μέχρι να του έρθει η πρόσκληση.

(Αν η πρόσκληση δεν έρθει πατάμε cancel και ξαναδοκιμάζουμε)

3.Όταν έρθει η πρόσκληση πατάμε αποδοχή και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.

Σημείωση:

Από οποιαδήποτε οθόνη ανακινήστε τη συσκευή για γίνει επαναφορά του παιχνιδιού.

【免費遊戲App】Εικόνες-APP點子

Καλή διασκέδαση.

【免費遊戲App】Εικόνες-APP點子

免費玩Εικόνες APP玩免費

免費玩Εικόνες App

Εικόνες APP LOGO

Εικόνες LOGO-APP點子

Εικόνες APP QRCode

Εικόνες QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.0
App下載
$0.99
2011-04-302014-09-25
未知iOS
App Store
1.0
App下載
$0.99
2011-04-302015-05-30