ΚΤΤ

【免費新聞App】ΚΤΤ-APP點子

Από το 1996 το περιοδικό Κινητή Τηλεφωνία κυριαρχεί στην ελληνική αγορά. Είναι το κορυφαίο, παραδοσιακά ελληνικό περιοδικό για την κινητή τηλεφωνία, τις φορητές συσκευές και τις εφαρμογές τους στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Με το περιοδικό Κινητή Τηλεφωνία μπορείτε να αποκτήσετε πλήρη εικόνα για τις τάσεις της αγοράς, να μάθετε τα τελευταία νέα και να διαβάσετε παρουσιάσεις, αξιολογήσεις και συγκριτικά τεστ συσκευών, όπως smartphones και tablets καθώς και να ανακαλύψετε νέες εφαρμογές για να απλουστεύσετε τη ζωή σας.

【免費新聞App】ΚΤΤ-APP點子

【免費新聞App】ΚΤΤ-APP點子

【免費新聞App】ΚΤΤ-APP點子

【免費新聞App】ΚΤΤ-APP點子

【免費新聞App】ΚΤΤ-APP點子

【免費新聞App】ΚΤΤ-APP點子

【免費新聞App】ΚΤΤ-APP點子

【免費新聞App】ΚΤΤ-APP點子

免費玩ΚΤΤ APP玩免費

免費玩ΚΤΤ App

ΚΤΤ APP LOGO

ΚΤΤ LOGO-APP點子

ΚΤΤ APP QRCode

ΚΤΤ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-09