Ονειροκρίτης

【免費娛樂App】Ονειροκρίτης-APP點子

Ο Ονειροκριτης είναι μια ελληνική εφαρμογή για android για να ερμηνεύετε τα καθημερινά όνειρα σας. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει με λέξεις-κλειδιά το όνειρο που θέλει να ερμηνεύσει και να πλοηγηθεί ανάμεσα στα αποτελέσματα.Περιλαμβάνει πάνω απο 1500 συμβολισμούς για την ερμήνεια κάθε ονείρου.

(Eng.) Oneirokritis is a greek android app for interpetating your dreams.

【免費娛樂App】Ονειροκρίτης-APP點子

【免費娛樂App】Ονειροκρίτης-APP點子

【免費娛樂App】Ονειροκρίτης-APP點子

免費玩Ονειροκρίτης APP玩免費

免費玩Ονειροκρίτης App

Ονειροκρίτης APP LOGO

Ονειροκρίτης LOGO-APP點子

Ονειροκρίτης APP QRCode

Ονειροκρίτης QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-23