Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός

【免費交通運輸App】Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός-APP點子

Η εφαρμογή του Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός για την γρήγορη και με ασφάλεια κλήση ταξί για το Ηράκλειο Κρήτης.

【免費交通運輸App】Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός-APP點子

Τώρα η κλήση ταξί γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ.

【免費交通運輸App】Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός-APP點子

Ο τρόπος που μπορείς να καλέσεις ταξί είναι μέσω χάρτη, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή με SMS απλής χρέωσης.

【免費交通運輸App】Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός-APP點子

Έχεις την δυνατότητα να αποθηκεύσεις τοποθεσίες, να δεις το ιστορικό σου και να βαθμολογήσεις την διαδικασία εύρεσης ταξί.

【免費交通運輸App】Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός-APP點子

Η εφαρμογή βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εύρεση ταξί μέσω της εταιρίας ταξί.

【免費交通運輸App】Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός-APP點子

Ο χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να επιλέξει οδηγό αλλά έχει το δικαίωμα να απορρίψει την κλήση εάν τελικώς ο χρόνος αναμονής είναι περισσότερος από τον προσδοκώμενο.

【免費交通運輸App】Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός-APP點子

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει φραγή του συγκεκριμένου χρήστη όταν κρίνει ότι η λειτουργία της εφαρμογής δεν είναι για αντικειμενικούς σκοπούς. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη της διαδικασίας όταν η κλήση γίνεται μέσω χάρτη.

【免費交通運輸App】Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός-APP點子

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο www.taxifast.gr.

【免費交通運輸App】Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός-APP點子

免費玩Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός APP玩免費

免費玩Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός App

Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός APP LOGO

Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός LOGO-APP點子

Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός APP QRCode

Ραδιοταξί Ηρακλείου Κνωσσός QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.4
App下載
免費
1970-01-012015-04-21