Το ταξίδι του Τιμόδαμου

【免費教育App】Το ταξίδι του Τιμόδαμου-APP點子

"Συρακούσες 230 π.Χ. Στο πολύβουο λιμάνι της πλούσιας σικελικής πόλης είναι αγκυροβολημένη μια ολκάδα. Το μεγάλο εμπορικό πλοίο είναι φορτωμένο εμπορεύματα: σιτηρά και κρασί, αγγεία και υφάσματα. Ετοιμάζεται να σαλπάρει. Ανάμεσα σε αυτούς που ετοιμάζονται να επιβιβαστούν είναι ο Τιμόδαμος. Ο Τιμόδαμος είναι έμπορος. Έχει αγοράσει τα εμπορεύματα που τον ενδιαφέρουν: σιτηρά και αγγεία. Ο σκοπός του ταξιδιού όμως είναι άλλος. Θέλει να επισκεφθεί τη Δωδώνη, προκείμενου πάρει χρησμό από το θεό. Θέλει να ρωτήσει τον Δία: Να συνεχίσει το εμπόριο στη γη και στη θάλασσα ή να σταματήσει; Οι καιροί είναι δύσκολοι. Στο Ιόνιο και την Αδριατική αλωνίζουν πειρατές. Από τη Φοινίκη στην Χαονία έως τις Οινιάδες στην Ακαρνανία, πόλεις πολιορκούνται και λεηλατούνται, συμμαχίες αλλάζουν, οι εχθροί γίνονται φίλοι και οι φίλοι, εχθροί. Ηπειρώτες, Αιτωλοί, Μακεδόνες, Ακαρνάνες και Ιλλυριοί, αλλάζουν πλευρές και συμμαχίες και πολεμούν διαρκώς μεταξύ τους. Συνοδός του Τιμόδαμου σ΄ αυτό του το ταξίδι είναι ένα μικρό ποντίκι, ο Μολοσσίδης..."

"Οι περιπέτειες του Μολοσίδη: Το ταξίδι του Τιμόδαμου" αποτελεί μία διαδραστική εκπαιδευτική περιήγηση στο παρελθόν μέσα από τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων.

【免費教育App】Το ταξίδι του Τιμόδαμου-APP點子

【免費教育App】Το ταξίδι του Τιμόδαμου-APP點子

【免費教育App】Το ταξίδι του Τιμόδαμου-APP點子

【免費教育App】Το ταξίδι του Τιμόδαμου-APP點子

【免費教育App】Το ταξίδι του Τιμόδαμου-APP點子

【免費教育App】Το ταξίδι του Τιμόδαμου-APP點子

免費玩Το ταξίδι του Τιμόδαμου APP玩免費

免費玩Το ταξίδι του Τιμόδαμου App

Το ταξίδι του Τιμόδαμου APP LOGO

Το ταξίδι του Τιμόδαμου LOGO-APP點子

Το ταξίδι του Τιμόδαμου APP QRCode

Το ταξίδι του Τιμόδαμου QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.3
App下載
免費
1970-01-012015-03-12