πEDIA+ 2011

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

Βικιπαίδεια & LivePedia.gr. MAZI. Χωρίς Internet!H πEDIA 2011 είναι εφαρμογή ανάγνωσης εγκυκλοπαίδειας για συσκευές iPad και iPhone / iPod. Περιλαμβάνει ολόκληρη την ύλη των εγκυκλοπαιδειών LivePedia.gr και της ελληνικής Βικιπαίδειας (el.Wikipedia.org).ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 180.000 ΛΗΜΜΑΤΑ, τα οποία προέρχονται και από τις δύο εγκυκλοπαίδειες και παρουσιάζονται όπως ακριβώς θα τα έβλεπε κάποιος επισκεπτόμενος την online έκδοσή τους και στα οποία δεν έγινε καμία επεξεργασία, προσθήκη, αφαίρεση ή προσαρμογή. Κατά την εμφάνιση των λημμάτων, ένα ειδικό σύμβολο δείχνει την πηγή τους, τη LivePedia ή τη Wikipedia.ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET). Το λογισμικό αναπτύχθηκε ειδικά για τις συσκευές iPhone / iPod και iPad και ειδικά όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο, με σκοπό να φέρει στους κατόχους τους όλον τον πλούτο γνώσης, όπου και αν βρίσκονται, στο γραφείο, στο σχολείο, στο αεροπλάνο, στο ξενοδοχείο, στο βουνό, στη θάλασσα, στο κρεβάτι... για μελέτη ή για "ξεφύλλισμα".ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Γράφοντας τη ζητούμενη λέξη, το λογισμικό αναζητά και εμφανίζει όλα τα λήμματα που την περιέχουν στον τίτλο τους και όχι μόνον αυτά που ξεκινούν με αυτή.ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ. Ειδική μέριμνα δόθηκε στην ταχύτητα φόρτωσης και αναζητήσεων που γίνονται ΑΚΑΡΙΑΙΑ!ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ■ Περιέχονται όλες οι εικόνες και των δύο εγκυκλοπαιδειών■ Πάνω από 180.000 λήμματα■ Δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο (Internet)■ Ακαριαία αναζήτηση και φόρτωση λημμάτων■ Εμφάνιση των λημμάτων όπως στην online έκδοσή τους■ Ενεργές εσωτερικές συνδέσεις από λήμμα σε λήμμα■ Όρθια και πλάγια λειτουργία■ Διατήρηση ιστορικού αναζητήσεων■ Αυξομοίωση μεγέθους χαρακτήρων για ευκολότερη ανάγνωση■ Μετάβαση απευθείας στην online έκδοση τού λήμματος

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

【免費書籍App】πEDIA+ 2011-APP點子

免費玩πEDIA+ 2011 APP玩免費

免費玩πEDIA+ 2011 App

πEDIA+ 2011 APP LOGO

πEDIA+ 2011 LOGO-APP點子

πEDIA+ 2011 APP QRCode

πEDIA+ 2011 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2011.1
App下載
$5.99
2011-01-032015-05-29