Біблія

【免費書籍App】Біблія-APP點子

Біблія

Виберіть книгу з Біблії українською мовою

Старий Завіт

[1] Буття

[2] Вихід

[3] Левит

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[4] Числа

[5] Повторення закону

[6] Ісус Навин - Joshua

[7] Суддів - Judges

[8] Рут - Ruth

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[9] Самуїла-1 Samuel

[10] Самуїла- 2 Samuel

[11] Царів-1 Kings

[12] Царів-2 Kings

[13] Хроніки-1 Chronicles

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[14] Хроніки-2 Chronicles

[15] Ездри - Ezra

[16] Неемії - Nehemiah

[17] Естер - Esther

[18] Йова - Job

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[19] Псалми - Psalms

[20] Приповісті - Proverbs

[21] Еклесіяст - Ecclesiastes

[22] Пісня над піснями - Songs of Solomon

[23] Ісаї - Isaiah

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[24] Єремії - Jeremiah

[25] Плач Єремії - Lamentaions

[26] Єзекіїля - Ezekiel

[27] Даниїла - Daniel

[28] Осії - Hosea

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[29] Йоіла - Joel

[30] Амоса - Amos

[31] Овдія - Obadiah

[32] Йони - Jonah

[33] Михея - Micah

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[34] Наума - Nahum

[35] Авакума - Habakkuk

[36] Софонії - Zephaniah

[37] Огія - Haggai

[38] Захарія - Zechariah

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[39] Малахії - Malachi

Новий Завіт

[40] від Матвія- Matthew

[41] від Марка - Mark

[42] від Луки - Luke

[43] від Івана - John

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[44] Дії - Acts

[45] до римлян - Romans

[46] до коринтян- 1 Corinthians

[47] до коринтян- 2 Corinthians

[48] до галатів - Galatians

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[49] до ефесян - Ephesians

[50] до филип'ян - Philippians

[51] до колосян - Colossians

[52] до солунян- 1 Thessalonians

[53] до солунян- 2 Thessalonians

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[54] до Тимофія- 1 Timothy

[55] до Тимофія- 2 Timothy

[56] до Тита- Titus

[57] до Филимона - Philemon

[58] до євреїв - Hebrews

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[59] Якова - James

[60] Петра- 1 Peter

[61] Петра- 2 Peter

[62] Івана- 1 John

[63] Івана- 2 John

【免費書籍App】Біблія-APP點子

[64] Івана- 3 John

[65] Юди - Jude

[66] Об'явлення - Revelation

Біблія работает в режиме ОФФЛАЙН и не требует интернет-соединения для работы.

База данных будет загружена при первом запуске. Используйте wi-fi соединение.

Основные особенности:

1. История – каждая статья, которую вы когда-либо просматривали, сохраняется в истории.

【免費書籍App】Біблія-APP點子

2. Избранное – вы можете добавить статью в список избранного, нажав иконку “звездочка”.

3. Управление списками Истории и Избранного – вы можете редактировать эти списки или очистить их.

4. Различные настройки – вы можете менять шрифт и тему (выбрать одну из цветовых тем).

5. Виджет “Случайная статья дня”. Чтобы увидеть виджет в списке, приложение должно быть установлено в память телефона (база данных может быть установлена куда угодно).

Это приложение содержит рекламу.

免費玩Біблія APP玩免費

免費玩Біблія App

Біблія APP LOGO

Біблія LOGO-APP點子

Біблія APP QRCode

Біблія QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-20