Пайгамбарлар (kyrgyz).

【免費程式庫與試用程式App】Пайгамбарлар (kyrgyz).-APP點子

veb saittan toluk versiany alsanyz bolot veb sait astnda turat

Пайгамбар деген – парс тилинен алганда кабар алып келген, кабарчы деген сөз.

Диндеги мааниси болсо – Алла Тааланын адамдарга туура жолду көрсөтүш үчүн жиберген, тандалган кишиси дегенди туюндурат. Тактап айтканда, пайгамбар – Алла Таала менен анын кулдарынын ортосундагы (Аллахтын сөзүн ташыган) элчи. Ал Алла Тааланын буйруктарын жана тыюуларын адамдарга билдирет.

【免費程式庫與試用程式App】Пайгамбарлар (kyrgyz).-APP點子

【免費程式庫與試用程式App】Пайгамбарлар (kyrgyz).-APP點子

【免費程式庫與試用程式App】Пайгамбарлар (kyrgyz).-APP點子

【免費程式庫與試用程式App】Пайгамбарлар (kyrgyz).-APP點子

【免費程式庫與試用程式App】Пайгамбарлар (kyrgyz).-APP點子

【免費程式庫與試用程式App】Пайгамбарлар (kyrgyz).-APP點子

【免費程式庫與試用程式App】Пайгамбарлар (kyrgyz).-APP點子

【免費程式庫與試用程式App】Пайгамбарлар (kyrgyz).-APP點子

免費玩Пайгамбарлар (kyrgyz). APP玩免費

免費玩Пайгамбарлар (kyrgyz). App

Пайгамбарлар (kyrgyz). APP LOGO

Пайгамбарлар (kyrgyz). LOGO-APP點子

Пайгамбарлар (kyrgyz). APP QRCode

Пайгамбарлар (kyrgyz). QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-24
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-02-262015-01-14