Проверка на ABV поща

【免費通訊App】Проверка на ABV поща-APP點子

Проверява вашите ABV имейли.

【免費通訊App】Проверка на ABV поща-APP點子

Поддържа проверка на повече от една поща едновременно.

【免費通訊App】Проверка на ABV поща-APP點子

Има възможност за промяна периода на проверка, изключване, както и възможността да се прави проверка само през Wi-Fi, но и през Wi-Fi и 3G.

【免費通訊App】Проверка на ABV поща-APP點子

Писмата в посочени от вас папки може да се игнорират и да не ви известява за нови писма в тях.

Статус на профила - активен / неактивен. При статус неактивен - няма да проверява за нови имейли.

【免費通訊App】Проверка на ABV поща-APP點子

При статус активен - взима впредвид седмичната проверка - по ден и час.

Може да си настроите служебната поща да се проверява само от 9:00 до 18:00 от понеделник до петък, А личната през цялото време, или само вечерта + почивните дни.

Поддържа профили от @GBG.BG - при тях трябва да се въведе пълния имейл. За Профили от ABV е достатъчно само потребителското име.

ВАЖНО !!! ОТ ВЕРСИЯ 1.5 НА ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ИЗПОЛЗВА ОБНОВЕНА УСЛУГА ЗА ПРОВЕРКА НА ПОЩАТА. ВСИЧКИ ПО-СТАРИ ВЕРСИИ ЩЕ СПРАТ ДА РАБОТЯТ, КОГАТО ОТ АБВ СПРАТ СТАРАТА ВЕРСИЯ НА УСЛУГАТА. МОЛЯ ОБНОВЕТЕ ВЕРСИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО СИ.

【免費通訊App】Проверка на ABV поща-APP點子

Изказвам благодарности на екипа на ABV, че ме информираха своевременно за настъпилата промяна при тях.

Скоростта на зареждането/прегледа на мобилната версия на ABV не зависи от приложението.

【免費通訊App】Проверка на ABV поща-APP點子

Това не е официална версия на ABV.BG

【免費通訊App】Проверка на ABV поща-APP點子

Ако имате някакви проблеми или препоръки, не се притеснявайте да ми пишете :).

免費玩Проверка на ABV поща APP玩免費

免費玩Проверка на ABV поща App

Проверка на ABV поща APP LOGO

Проверка на ABV поща LOGO-APP點子

Проверка на ABV поща APP QRCode

Проверка на ABV поща QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.78
App下載
免費
1970-01-012015-04-21