Сонгодог Хөгжим

【免費教育App】Сонгодог Хөгжим-APP點子

Сонгодог Хөгжмийн Апп

Дэлхийн шилдэг сонгодог хөгжмийн цуглуулга бүхий апп. Сонгодог хөгжим нь баруун европ, 11-р зуунаас эхлэлтэй бөгөөд 1550 - 1900 онуудад хөгжлийнхөө дээд оргил болон өнөөгийн хэлбэрээ олсон боловч "Сонгодог Хөгжим" гэдэг нэр томъёо нь 19 зуунаас үүссэн байна.

Уг апп та бүгдийн сонсох дуртай үе үеийн хөгжмийн зохиолчдын сор болсон аялгуунаас гадна тэдгээрийн намтарын багаахан хэсгийг оруулсан бөгөөд та бүгдийн мэдлэгт бага ч гэсэн хувь нэмэр оруулна гэдэгт найдаж байна.

- Моцарт

- Бетховен

- Мендельсон

【免費教育App】Сонгодог Хөгжим-APP點子

- Вивальди

- Штраус

- Брамс

- Бах

- Чайковский

【免費教育App】Сонгодог Хөгжим-APP點子

- Вагнер...

【免費教育App】Сонгодог Хөгжим-APP點子

免費玩Сонгодог Хөгжим APP玩免費

免費玩Сонгодог Хөгжим App

Сонгодог Хөгжим APP LOGO

Сонгодог Хөгжим LOGO-APP點子

Сонгодог Хөгжим APP QRCode

Сонгодог Хөгжим QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-03-112015-01-14