Төгөлдөр Хуур

【免費教育App】Төгөлдөр Хуур-APP點子

Сонгодог Хөгжим е Төгөлдөр Хуурын Апп

Дэлхийн шилдэг сонгодог төдөлдөр хуурын цуглуулга бүхий апп. Төгөлдөр хуур нь 85, 88 даруул бүхий хөгжмийн зэвсэг бөгөөд дундад зуунаас үүсэлтэй гэж үздэг. Орчин үеийн төгөлдөр хуурын анхны загварыг Италийн хөгжмийн мастер Бартоломео Критофори зохион бүтээж бий болгосон гэдэг.

Уг апп та бүгдийн сонсох дуртай үе үеийн хөгжмийн зохиолчдын сор болсон төгөлдөр хуурын аялгуунаас гадна тэдгээрийн намтарын багаахан хэсгийг оруулсан бөгөөд та бүгдийн мэдлэгт бага ч гэсэн хувь нэмэр оруулна гэдэгт найдаж байна.

- Моцарт

- Бетховен

【免費教育App】Төгөлдөр Хуур-APP點子

- Мендельсон

- Брамс

- Бах

- Лисзт

【免費教育App】Төгөлдөр Хуур-APP點子

- Сатие....

【免費教育App】Төгөлдөр Хуур-APP點子

免費玩Төгөлдөр Хуур APP玩免費

免費玩Төгөлдөр Хуур App

Төгөлдөр Хуур APP LOGO

Төгөлдөр Хуур LOGO-APP點子

Төгөлдөр Хуур APP QRCode

Төгөлдөр Хуур QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-03-122015-01-14