בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית

【免費教育App】בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית-APP點子

“האוטו שלנו”, “פרח לי” “יש בדיר טלה קטן” ועוד.

שיריה המוכרים של פניה ברגשטיין מקבלים לחנים חדשים מאת דויד ברוזה והם מבוצעים בספר העדין הזה בגיטרה ושירה.

כל איור קם לחיים בנגיעה קלה, מלווה בשיר. מושלם לפעוטות.

【免費教育App】בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית-APP點子

מאת: פניה ברגשטיין

איורים: אילזה קנטור

מוזיקה: דויד ברוזה

【免費教育App】בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית-APP點子

קריינות: גליה ירון

【免費教育App】בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית-APP點子

免費玩בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית APP玩免費

免費玩בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית App

בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית APP LOGO

בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית LOGO-APP點子

בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית APP QRCode

בוא אלי פרפר נחמד - אצבעונית QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
ILS$15.0
1970-01-012015-03-07