הכוכב של סבתא

【免費教育App】הכוכב של סבתא-APP點子

איך לספר אמת מאתגרת לילדים שלנו? מה קורה אם בן משפחה, דמות יקרה או אפילו בעל חיים אליו היו קשורים בחייהם איננה עוד? ספר הילדים "הכוכב של סבתא" ,שכתב יובל אטד אב צעיר שהתמודד עם הדילמה איך לדבר עם הילדים במצבים שונים המצריכים אמירת אמת לצד רגישות, בליווי מקצועי של הפסיכולוגית המומחית לגיל הרך ד"ר עדנה כצנלסון ומכון אדלר, הוא מסע מאויר, מרתק להפליא המציע דרך להורים לסייע לילדים ולעצמם להתמודד עם הנושא באופטימיות.

כל הרווחים מהכנסות הספר קודש תרומה לעמותת אפיקים המסייעת לילדים בסיכון.

【免費教育App】הכוכב של סבתא-APP點子

【免費教育App】הכוכב של סבתא-APP點子

【免費教育App】הכוכב של סבתא-APP點子

【免費教育App】הכוכב של סבתא-APP點子

免費玩הכוכב של סבתא APP玩免費

免費玩הכוכב של סבתא App

הכוכב של סבתא APP LOGO

הכוכב של סבתא LOGO-APP點子

הכוכב של סבתא APP QRCode

הכוכב של סבתא QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
ILS$15.0
1970-01-012015-03-11