חידון שביל ישראל

【免費旅遊App】חידון שביל ישראל-APP點子

תוכנה זאת מכילה חידון קצר אודות פרטים שונים לגבי שביל ישראל וכמה תמונות נבחרות מהשביל

דורש גירסא 4.1 ומעלה

【免費旅遊App】חידון שביל ישראל-APP點子

Hebrew quiz about the Israel National Trail,

【免費旅遊App】חידון שביל ישראל-APP點子

including photos from the trail and 15 questions.

免費玩חידון שביל ישראל APP玩免費

免費玩חידון שביל ישראל App

חידון שביל ישראל APP LOGO

חידון שביל ישראל LOGO-APP點子

חידון שביל ישראל APP QRCode

חידון שביל ישראל QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.0.1
App下載
免費
2010-11-252014-09-25