יובנק

【免費財經App】יובנק-APP點子

אפליקציית יובנק מאפשרת לך לקבל מידע אישי ולבצע פעולות בחשבונותיך המצורפים לשירות יובנק און ליין

השירותים הניתנים במסגרת האפליקציה:

• שערוך כללי

• תנועות מהיום ותנועות אחרונות

• העברה בין חשבונות

(מוטבים קבועים, אקראיים ובין חשבונות הלקוח)

• שוק ההון – נתוני שוק, מידע עדכני מהתיק האישי,

קניה ומכירה של ני"ע ישראלים, קרנות נאמנות ואופציות מעו"ף

• ריכוז פיקדונות / חסכונות

【免費財經App】יובנק-APP點子

• ריכוז הלוואות

• הצגת צילומי שיקים

• פירוט וביצוע הלוואות

• הפקדה לפקדונות

• תצוגת חיובים בכרטיסי אשראי

• תצוגת תיק מטבע חוץ

• חידוש סיסמא

מסחר במטבע חוץ:

• צפייה בשערי מסחר דו צדדי

【免費財經App】יובנק-APP點子

• קנייה ומכירה של מטבע חוץ

הכניסה לחשבון מתבצעת באמצעות פרטי הזיהוי ליובנק און ליין.

【免費財經App】יובנק-APP點子

免費玩יובנק APP玩免費

免費玩יובנק App

יובנק APP LOGO

יובנק LOGO-APP點子

יובנק APP QRCode

יובנק QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
4.4
App下載
免費
1970-01-012015-04-19
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
4.3
App下載
免費
2014-05-122015-01-14