לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

לא צריך להגרר יותר עם ספרי תיאוריה, מעכשיו לוח התמרורים המלא נמצא אצלכם בפלאפון זמין 24/7!

אפליקציה זו מכילה לוח תמרורים מלא הכולל בתוכו את כל התמרורים הנצרכים לבחינת התיאוריה, שזה כ-350 תמרורים שונים בקטגוריות הבאות: אזהרה והתראה, הוריה, זכות קדימה, איסורים והגבלות, תחבורה ציבורית, מודיעין והדרכה, רמזורים ובקרת נתיבים, סימון על פני הדרך, באתר עבודה וסמלים.

לכל תמרור ינתן הסבר מפורש על תפקידו, וכן מהו מספר התמרור, היכן הוא חל וכו'.

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

【免費教育App】לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים-APP點子

免費玩לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים APP玩免費

免費玩לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים App

לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים APP LOGO

לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים LOGO-APP點子

לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים APP QRCode

לימוד תיאוריה - לימוד תמרורים QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
3.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-22