נזכור את כולם

【免費教育App】נזכור את כולם-APP點子

״נזכור את כולם״ הינה אפליקציה חדשה המושקת לקראת יום הזיכרון לחללי צה״ל. האפליקציה מיועדת למבקרים בבתי הקברות הצבאיים ומאפשרת לסרוק מצבות, ולקבל את פרטיהם הביוגרפיים וסיפור חייהם ונפילתם המלאים של כל החללים כפי שמופיע באתר האינטרנט ״יזכור״ של אגף ההנצחה במשרד הבטחון (www.izkor.gov.il). כמו כן, ניתן להקליד שם החלל, ובאמצעות ניווט GPS המבקר יוכוון לחלקה בה הוא טמון.

אפליקציה זו מאפשרת היכרות מהירה וזמינה לעולמו, רקעו, ערכיו , משפחתו וסיפור מותו של כל חלל, ובכך נוצרת משמעות מעמיקה, מרגשת, מלמדת ומחנכת של העולים לקברו ולמתייחדים עם זכרו.

【免費教育App】נזכור את כולם-APP點子

【免費教育App】נזכור את כולם-APP點子

【免費教育App】נזכור את כולם-APP點子

免費玩נזכור את כולם APP玩免費

免費玩נזכור את כולם App

נזכור את כולם APP LOGO

נזכור את כולם LOGO-APP點子

נזכור את כולם APP QRCode

נזכור את כולם QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.19
App下載
免費
1970-01-012015-04-21