עד הטסט

【免費教育App】עד הטסט-APP點子

*תמיכה מלאה במערכת ההפעלה החדשה - Lollipop 5.0.

【免費教育App】עד הטסט-APP點子

* יומן שיעורי נהיגה.

【免費教育App】עד הטסט-APP點子

*ממשק משתמש כיפי ונוח.

【免費教育App】עד הטסט-APP點子

*רשימת "מה לעשות״, (TODO).

【免費教育App】עד הטסט-APP點子

*אימון אישי בכל אחת מין הקטגוריות: חוקי תנועה, תמרורים, הכרת הרכב, ובטיחות. (לימוד תרגול תיאוריה).

【免費教育App】עד הטסט-APP點子

*מבחני תאוריה (תיאוריה).

【免費教育App】עד הטסט-APP點子

*לוח תמרורים.

【免費教育App】עד הטסט-APP點子

*קביעת מבחן תאוריה.

*טיפים. ( נהג חדש ).

免費玩עד הטסט APP玩免費

免費玩עד הטסט App

עד הטסט APP LOGO

עד הטסט LOGO-APP點子

עד הטסט APP QRCode

עד הטסט QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.0.3
App下載
免費
1970-01-012015-03-13