צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

אתרי טבע- חניוני קק"ל, יקבים, שמורות טבע, אתרים לאומיים

ספורט וים- חופי רחצה, מתקני ספורט, אתרי צלילה.

צימרים ובתי מלון- המופיעים המאגר משרד התיירות.

שרותי חירום- תחנות משטרה, תחנות מד"א, תחנות כיבוי אש.

אתרי עתיקות- המופיעים במאגר רשות העתיקות.

*ככל שהמיקוד (זום) במפה גדול יותר כמות הפרטים גדלה.

*ניתן לבחור בין סוגי מפות שונות להצגה.

*המאגר גיאוגרפי מבוסס על נתוני מאגר אתר המפות הממשלתי.

*אנו רק מציגים את המידע ואין לנו יכולת לשנות או לעדכן אותו.

*לחיצה על צלמית במפה תפתח חלונית מידע משלים.

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

【免費旅遊App】צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל-APP點子

免費玩צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל APP玩免費

免費玩צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל App

צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל APP LOGO

צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל LOGO-APP點子

צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל APP QRCode

צא בחוץ - מידע גיאוגרפי בישראל QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-25