רדיו גלגלצ.

【免費新聞App】רדיו גלגלצ.-APP點子

שתי תחנות הרדיו הצבאיות עכשיו באפליקציה אחת,

בחרו תחנה ע"י לחיצה על הכפתור או ע"י כוון המחט באופן ידני לתדר המתאים, על מנת לעצור את הנגינה יש להזיז את המחט ממקומה

גל"צ : 96.6

גלגל"צ : 91.8

【免費新聞App】רדיו גלגלצ.-APP點子

The best two israeli radio stations is now in one App.

Now you can listen to your favorit radio station while it plays in background.

Select station by clicking the button on slide the scale with your finger to 91.8FM or 96.6FM.

【免費新聞App】רדיו גלגלצ.-APP點子

Touch the scale to stop playing

免費玩רדיו גלגלצ. APP玩免費

免費玩רדיו גלגלצ. App

רדיו גלגלצ. APP LOGO

רדיו גלגלצ. LOGO-APP點子

רדיו גלגלצ. APP QRCode

רדיו גלגלצ. QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)iOS
App Store
1.6
App下載
免費
2014-05-262014-09-22