پش بین ( طالع بینی )

【免費娛樂App】پش بین ( طالع بینی )-APP點子

سلام من دکتر پشمک هستم و در همه مراحل برنامه به شما کمک خواهم کرد .

【免費娛樂App】پش بین ( طالع بینی )-APP點子

پش بین اسم یک برنامه طالع بینی هست که طالع بینی شما را طبق ماه تولدتون به صورت روزانه

【免費娛樂App】پش بین ( طالع بینی )-APP點子

بهتون نشون میده و شما میتونید از پش بینی امروز و دیروز و فرداتون آگاه شین .

【免費娛樂App】پش بین ( طالع بینی )-APP點子

و در زندگی روزمرتون از اون استفاده کنید !

شما میتونید

【免費娛樂App】پش بین ( طالع بینی )-APP點子

اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید

【免費娛樂App】پش بین ( طالع بینی )-APP點子

و حتی دوستانتون رو با برنامه اضافه کنید و

【免費娛樂App】پش بین ( طالع بینی )-APP點子

پشبینی دوستانتون رو

【免費娛樂App】پش بین ( طالع بینی )-APP點子

هر روز مشاهده کنید

پس اگه می خواهید ببینید هر روز چه اتفاقی براتی شما و دوستاتون می افته

پش بین رو دانلود کنید.

免費玩پش بین ( طالع بینی ) APP玩免費

免費玩پش بین ( طالع بینی ) App

پش بین ( طالع بینی ) APP LOGO

پش بین ( طالع بینی ) LOGO-APP點子

پش بین ( طالع بینی ) APP QRCode

پش بین ( طالع بینی ) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-22