ขนมไทย

【免費書籍App】ขนมไทย-APP點子

มารู้จักขนมไทยกันเถอะ

ขนมไทยถือเป็นขนมที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน

การทำก็มีความปราณีต และ พิธีพิถัน จึงทำให้มี รูปลักษ์สวยงาม น่ารับประทาน

และคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

ในแอปพลิเคชั่นนี้ ได้รวบรวมขั้นตอนวิธีการทำขนมไทย

ที่เพื่อน ๆ สามารถนำไปทำเองที่บ้านได้ โดยมีขึ้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนจนเกินไป

【免費書籍App】ขนมไทย-APP點子

ได้แก่เมนู

* ขนมชั้น

* ทับทิมกรอบ

* บัวลอยสามสี

* ฝอยทอง

* ทองหยิบ

【免費書籍App】ขนมไทย-APP點子

* เม็ดขนุน

* ถั่วกวน

* ลูกชุบ

* ตะโก้

* หยกมณี

* เกสรลำเจียก

【免費書籍App】ขนมไทย-APP點子

* จ่ามงกุฏ

และ เมนูขนอื่น ๆ ที่จะนำมาอัพเดทภายหลัง

หมายเหตุ : รูปและคลิปวีดีโอทั้งหมดที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นนี้ เกิดจากการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Algorithm ของ Google, Youtube และ Facebook โดยได้คงลายน้ำและเครดิตไว้อย่างครบถ้วน ทางผู้พัฒนาไม่ได้มีเจตนาครอบครองเป็นเจ้าของแต่อย่างใด หากท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อใดที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นและไม่ประสงค์ที่จะให้เผยแพร่ กรุณาส่งอีเมลล์แจ้งผู้พัฒนาได้ทางหน้านี้ หรือ อีเลมาที่ perrziiapps@gmail.com ทางเรายินดีที่จะลบออกอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

Tag : ขนมไทย , วิธีทำขนมไทย , สูตรขนมไทย . ประวัติขนมไทย

【免費書籍App】ขนมไทย-APP點子

免費玩ขนมไทย APP玩免費

免費玩ขนมไทย App

ขนมไทย APP LOGO

ขนมไทย LOGO-APP點子

ขนมไทย APP QRCode

ขนมไทย QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-02-04
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2013-10-142015-03-18