คำราชาศัพท์ Royal Word

【免費教育App】คำราชาศัพท์ Royal Word-APP點子

แอพพลิเคชันคำราชาศัพท์ เหมาะสำหรับคนที่อยากรู้คำราชาศัพท์พื้นฐาน โดยแอพพลิเคชันนี้จะแสดงคำสามัญและแสดงคำราชาศัพท์ของคำนั้นๆ ซึ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกดู ได้แก่

-หมวดร่างกาย

-หมวดเครื่องใช้

【免費教育App】คำราชาศัพท์ Royal Word-APP點子

-หมวดเครือญาติ ราชตระกูล

-หมวดคำกิริยา

-หมวดสรรพนาม

【免費教育App】คำราชาศัพท์ Royal Word-APP點子

-หมวดพระสงฆ์

ซึ่งมีทั้งสิ้นมากกว่า 200 คำ

สามารถใช้ ประกอบการเรียน สื่อการสอน การศึกษา หรือมีไว้เป็นความรู้รอบตัว

【免費教育App】คำราชาศัพท์ Royal Word-APP點子

แอพแนะนำ

ภาษาอาเซียน ASEAN LANGUAGE AEC

หัดเขียน ก.ไก่ ก ไก่ ก-ฮ korkai กขค สระไทย

【免費教育App】คำราชาศัพท์ Royal Word-APP點子

ทำนายฝัน ดูดวง 12 ราศี 2557

คำขวัญประจำจังหวัด คำขวัญจังหวัด ประเทศไทย

อาเซียน asean AEC

【免費教育App】คำราชาศัพท์ Royal Word-APP點子

Full House วุ่นนักรักเต็มบ้าน

สนทนาง่ายๆ say english easy

ตารางเรียน Schedule

【免費教育App】คำราชาศัพท์ Royal Word-APP點子

免費玩คำราชาศัพท์ Royal Word APP玩免費

免費玩คำราชาศัพท์ Royal Word App

คำราชาศัพท์ Royal Word APP LOGO

คำราชาศัพท์ Royal Word LOGO-APP點子

คำราชาศัพท์ Royal Word APP QRCode

คำราชาศัพท์ Royal Word QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.12
App下載
免費
2014-06-282015-01-14