คำราชาศัพท์

【免費書籍App】คำราชาศัพท์-APP點子

คําราชาศัพท์ ตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ แต่ในปัจจุบัน คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย

แอปพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้เรียนรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์

【免費書籍App】คำราชาศัพท์-APP點子

- ความหมายของคำราชาศัพท์ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการค้นหา

【免費書籍App】คำราชาศัพท์-APP點子

- การใช้คำราชาศัพท์

【免費書籍App】คำราชาศัพท์-APP點子

- สื่อวีดีโอการเรียนคำราชาศัพท์

หมายเหตุ : รูปและคลิปวีดีโอทั้งหมดที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นนี้ เกิดจากการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Algorithm ของ Google, Youtube และ Facebook โดยได้คงลายน้ำและเครดิตไว้อย่างครบถ้วน ทางผู้พัฒนาไม่ได้มีเจตนาครอบครองเป็นเจ้าของแต่อย่างใด หากท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อใดที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นและไม่ประสงค์ที่จะให้เผยแพร่ กรุณาส่งอีเมลล์แจ้งผู้พัฒนาได้ทางหน้านี้ หรือ อีเมล์มาที่ perrziiapps@gmail.com ทางเรายินดีที่จะลบออกอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

Tag : คำราชาศัพท์ , ความหมายของคำราชาศัพท์ , วีดีโอคำราชาศัพท์

【免費書籍App】คำราชาศัพท์-APP點子

免費玩คำราชาศัพท์ APP玩免費

免費玩คำราชาศัพท์ App

คำราชาศัพท์ APP LOGO

คำราชาศัพท์ LOGO-APP點子

คำราชาศัพท์ APP QRCode

คำราชาศัพท์ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-02-04
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2013-10-142015-03-23