ดูดวง เซียมซี

【免費生活App】ดูดวง เซียมซี-APP點子

แอปพลิเคชัน ดูดวงชะตาชีวิตด้วยการเซียมซีจากวัดหรือศาลเจ้าต่างๆที่สำคัญๆในประเทศไทยพร้อมประวัติและแผนที่นำทาง

มีสถานที่ดังต่อไปนี้ครับ

- วัดไชโยวรวิหาร

- วัดพระธาตุดอยสุเทพ

- วัดใหญ่ชัยมงคล

- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

- ศาลพันท้ายนรสิงห์

【免費生活App】ดูดวง เซียมซี-APP點子

- วัดพระธาตุหริภุญชัย

- วัดพระธาตุพนม

- วัดพระแท่นศิลาอาสน์

- ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

- วัดมังกรกมลาวาส

- ศาลเจ้าเล่งจูเกียง

สามารถแชร์ ผลจากการดูดวงด้วยเซียมซีไปยัง facebook twitter line หรือแอพ Social อื่นๆได้แล้วนะครับ

【免費生活App】ดูดวง เซียมซี-APP點子

อย่าลืมอธิฐานก่อนเริ่มดูดวงด้วยเซียมซี และ ขอให้สมปราถนาดังที่อธิฐานไว้ด้วยนะครับ

【免費生活App】ดูดวง เซียมซี-APP點子

免費玩ดูดวง เซียมซี APP玩免費

免費玩ดูดวง เซียมซี App

ดูดวง เซียมซี APP LOGO

ดูดวง เซียมซี LOGO-APP點子

ดูดวง เซียมซี APP QRCode

ดูดวง เซียมซี QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.2
App下載
免費
1970-01-012015-03-11