ทายดารา 2

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

เกมส์ทายชื่อดารา ภาค 2

ถ้าคุณคิดว่า คุณแน่จริง เป็นแฟนพันธ์แท้ เรื่องดาราแล้ว ลองมาเล่นเกมส์นี้

เกมส์ทายชื่อดารา ได้รวบรวมรูปภาพ ดารา และคนดังมาไว้

แล้วให้คุณได้ลองทายดู เป้าหมายของเกมส์นี้คือ 100 คำตอบโดยไม่ผิดเลย

วิธีการเล่น

1. เกมส์มี 1 คำถาม 4 คำตอบ

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

2. มีตัวช่วย 3 ชนิด

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

- ผ่านด่าน

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

- ตอบสองครั้ง

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

- เพิ่มเวลา

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

3. ตอบให้ถูก

ดาราในชุดนี้

ทางผู้พัฒนา นำรูปภาพดารามาจาก internet ถ้าเกิดมีรูปภาพใดไม่เหมาะสม

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

สามารถแจ้งผู้พัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนได้ทันที

ขอให้สนุกกับการเล่นเกมส์ค่ะ

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

【免費休閒App】ทายดารา 2-APP點子

免費玩ทายดารา 2 APP玩免費

免費玩ทายดารา 2 App

ทายดารา 2 APP LOGO

ทายดารา 2 LOGO-APP點子

ทายดารา 2 APP QRCode

ทายดารา 2 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.5
App下載
免費
1970-01-012015-03-11