ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE

【免費教育App】ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE-APP點子

แอพพลิเคชันนี้ (อ่าน , ฟังเสียง , สนทนา , ถาม ตอบ) สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ หรือหัดพูดภาษาอาเซียน 9 ภาษา คือ ภาษาบรูไน ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนิเซีย ภาษาสิงคโปร์ ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาเมียนมาร์ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร ภาษาขแมร์ ภาษาลาว แยกออกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกหัดพูด ได้แก่

1.การทักทาย 2.อาหาร 3.นับเลข 4.เวลา 5.สกุลเงิน 6.ช๊อปปิ้ง 7.เดินทาง 8.ทั่วไป 9.บอกรัก 10.สี 11.สัตว์ 12.ผลไม้ 13.อาชีพ 14.วัน เดือน

【免費教育App】ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE-APP點子

ประกอบด้วย 3 ส่วน

- คำอ่านพร้อมคำแปร

【免費教育App】ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE-APP點子

- ฝึกออกเสียง(บางประเทศ)

- บทสนทนาภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ มีประโยค คำอ่าน และความหมาย

【免費教育App】ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE-APP點子

สามารถใช้ ประกอบการเรียน สื่อการสอน การศึกษา หรือมีไว้เป็น ความรู้ทั่วไป ความรู้รอบตัว

แอพแนะนำ

หัดเขียน ก.ไก่ ก ไก่ ก-ฮ korkai กขค สระไทย

【免費教育App】ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE-APP點子

คำขวัญประจำจังหวัด คำขวัญจังหวัด ประเทศไทย

ทำนายฝัน ดูดวง 12 ราศี 2557

【免費教育App】ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE-APP點子

คำราชาศัพท์ Royal Word

Full House วุ่นนักรักเต็มบ้าน

【免費教育App】ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE-APP點子

สนทนาง่ายๆ say english easy

ตารางเรียน Schedule

【免費教育App】ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE-APP點子

lovesick

免費玩ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE APP玩免費

免費玩ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE App

ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE APP LOGO

ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE LOGO-APP點子

ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE APP QRCode

ภาษาอาเซียน AEC ASEAN LANGUAGE QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.3.8
App下載
免費
1970-01-012015-04-24
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.3.3
App下載
免費
2014-09-142015-01-14